Odpowiedzi na pytania
Wróżenie kartami z fotografii
Karty Miłości
Wszystko razem prowadzi do celu
Wyrzeczenie się przemocy prowadzi do miłości
Spokój wewnętrzny prowadzi do wyrzeczenia się przemocy
Prawda prowadzi do spokoju wewnętrznego
Prawość prowadzi do prawdy
Starania prowadzą do prawości
Nagranie wróżby na kasetę
Wróżenie z dłoni
Kryształowa kula
Wróżenie z kart klasycznych
Przekaz Karty Anioła
AKTUALNE KREDO

Powrót

 

 

 

Prawość prowadzi do prawdy

Prawda jest pojęciem względnym, dla każdego wg potrzeb i zapatrywań, każdy czym innym się cieszy, z czego innego drwi. Lecz prawdę uniwersalną, do której dochodzimy drogą prawości, jest prawda o nie krzywdzeniu. Prawdą jest, że co posiejesz to zbierzesz. Wymusza to w naszym życiu odpowiedzialność za słowa, myśli, czyny oraz intencje, oraz dbałość o ich czystość. Albowiem wszystko to staje się wręcz materialną energią, która do nas i naszych bliskich wraca z ogromną siłą. Ta urzeczywistniona prawda prowadzi nas do

SPOKOJU WEWNĘTRZNEGO.