Odpowiedzi na pytania
Wróżenie kartami z fotografii
Karty Miłości
Wszystko razem prowadzi do celu
Wyrzeczenie się przemocy prowadzi do miłości
Spokój wewnętrzny prowadzi do wyrzeczenia się przemocy
Prawda prowadzi do spokoju wewnętrznego
Prawość prowadzi do prawdy
Starania prowadzą do prawości
Nagranie wróżby na kasetę
Wróżenie z dłoni
Kryształowa kula
Wróżenie z kart klasycznych
Przekaz Karty Anioła
AKTUALNE KREDO

Powrót

Prawda prowadzi do spokoju wewnętrznego

Nie jesteśmy doskonali, ale jeżeli urzeczywistniamy prawdę o nie krzywdzeniu, powoli wyzbywamy się agresji. Zaczyna nas męczyć agresywna muzyka, agresywne filmy i słowa. Widzimy, że agresją reagowaliśmy na naszą bezsilność wobec zła, a to nic nie daje, my tylko nakręcaliśmy spiralę zła i to zło do nas wracało. Kiedy uzmysłowimy sobie tą prawdę, dochodzimy do spokoju wewnętrznego, który powoduje, że odsuwamy się od zła, gniewu, agresji i szukamy otoczenia lepszego, lub na równym naszemu poziomie, bo chcemy być rozumiani w tym naszym świecie, harmonii i spokoju - bowiem spokój wewnętrzny, wprowadza ład w nasze życie, a to już następny krok do

 WYRZECZENIA SIĘ PRZEMOCY.