Odpowiedzi na pytania
Wróżenie kartami z fotografii
Karty Miłości
Wszystko razem prowadzi do celu
Wyrzeczenie się przemocy prowadzi do miłości
Spokój wewnętrzny prowadzi do wyrzeczenia się przemocy
Prawda prowadzi do spokoju wewnętrznego
Prawość prowadzi do prawdy
Starania prowadzą do prawości
Nagranie wróżby na kasetę
Wróżenie z dłoni
Kryształowa kula
Wróżenie z kart klasycznych
Przekaz Karty Anioła
AKTUALNE KREDO

Powrót

  

Wyrzeczenie się przemocy prowadzi do miłości

Miłość niejedno ma imię. Miłość do której dążymy, jest miłością, której iskrę mamy w sercu daną nam przez Stwórcę w chwili przyjścia na świat. Jest to iskra miłości bezwarunkowej, bezkrytycznej, do wszystkiego co żyje, do poszanowania wszystkiego co dostaliśmy od Stwórcy w momencie narodzin. Nasze życie to praca nad osiągnięciem Tej Miłości, rozpaleniem iskry, która jest w naszym sercu, w płomień miłości. A wówczas osiągniemy

 CEL.