Odpowiedzi na pytania
Wróżenie z fotografii
Karty Miłości
Wszystko razem prowadzi do celu
Wyrzeczenie się przemocy prowadzi do miłości
Spokój wewnętrzny prowadzi do wyrzeczenia się przemocy
Prawda prowadzi do spokoju wewnętrznego
Prawość prowadzi do prawdy
Starania prowadzą do prawości
Nagranie wróżby na kasetę
Chiromancja wróżenie z dłoni
Kryształowa kula
Uzdrawienie Holistyczne
Przekaz Karty Anioła
Odnowa biologiczna
AKTUALNE KREDO

Powrót

Kryształowa kula

 

 

Jestem jedyną Wróżką Jasnowidzem, która odczytuje odpowiedzi na pytania w kryształowej kuli. Dar widzenia obrazów na zadane pytania, posiadam dopiero od roku 2003, mimo że inne Dary wróżenia posiadam od wielu lat. Jest to dla mnie bardzo wzruszające. Dar który mogę oddać  na usługi ludziom w potrzebie.

Dziękuję za to Aniołom.